Tips tillbehör

Farsdagspresent till Jägare

Jakttillbehör

Olika former av jakttillbehör är alltid en bra och uppskattad present, Ett jakttillbehör, om man nu kan kalla det för det är alla de nya lockmedel som kommer på marknaden i takt med att vildsvinen bara ökar i antal. Vet du om att din jägare jagar gris och då ofta som åteljakt, så är det ett det riktigt bra present. Lockmedel för att på olika sätt få vildsvin och andra djur till en foderplats eller en åtel är en ny produkt som alla inte riktigt tagit till sig och förstått dess oändliga möjligheter med. En del jägare har testat utan framgång, många har testat, och vill inte vara utan det i framtide. De allra flesta har en åsikt om det utan att egentligen veta om det fungera eller inte. Sittar man mycket och jaga vid en åtel så har man förmodligen tänkt på det vid flera tillfällen men kanske aldrig kommit sig till för att köpa och framförallt om man hört någonting negativt om det. Lockmedel och olika extrakt för att fånga djurens uppmärksamhet har visat sig vara synnerligen effektivt. Här har du chansen att ge din far en present som för honom är helt nytt och som han/hon förmodligen är nyfiken på att prova, men sitter på en mental spärr för att själv köpa det. Att ge bort någonting som personen är nyfiken på, eller gärna vill ha men som kanske är lite svårt att motivera för ett eget inköp, är alltid en bra present.

Styckkurs/Matlagningskurs

Många av jägarna är inte bra intresserade av själva jagandet ute i skogen, utan också att ta tillvara på den fina råvara man får med sig hem, viltköttet. Det finns ett stort intresse för matlagning i jägarkretsar och en bra styckningskurs eller matlagningskurs kan bli en riktigt lyckad farsdagspresent. Många gånger och då framförallt om man inte har de rätta kunskaperna om kött och kötthantering så blir inte viltköttet tillvarataget på ett rättvist sätt. Går man en styckningskurs så lär man sig naturligtvis hur man ska stycka ner ett vilt på bästa sätt och plocka ut de rätta stekarna. Men man lär sig också vad de olika delarna heter hur de ser ut och vad de passar till fö maträtter i stort. Så även om man inte kommer att vara den i laget som sköter om styckningen så får man värdefull kunskap så att man kan se vad det är man fått och hur det ska användas. Gå man dessutom på en matlagningskurs som är speciellt inriktad på kött så kommer man få värdefull kunskap som gör att du på bästa sätt kan ta tillvara på den fina råvara jakten ger. Allting blir bra från skog till tallrik. En matlagningskurs eller en styckningskurs blir ett perfekt komplement till en styckningskniv, vacumpackare, viltvåg eller andra jakttillbehör.

Hela denna sida är en annons